IMG_7526 (Large)

מפגש שני עם אנשי דת: ‘הכר את שכניך’


Event Details


התכנית:

ד”ר מוסה חוג’יראת: מי הם הבדואים בישראל?

רסאן מנאסרה   – מי הם הסופים בישראל?

האימאם מחמוד עומרי – על הקוראן

כל אחד מהמרצים יתייחס לשאלת

החיים המשותפים בין יהודים וערבים במדינת ישראל

המפגש יתקיים ביום שני 1.6.15 בשעה 19:30 במרכז ויצ”ו, בעפולה, רחוב עומר 5

חברינו בתנועה, נא אשרו אלי השתתפותכם.

לתמונות מכנס אנשי הדת הקודם לחצו כאן

vitso&tsoadim