מפגש משותף-טירה,רעננה- מוזה

המפגש נערך בבית “מוזה” ברעננה, רחוב תל חי 3. אירח, מר צבי נדב, אשר הקים את מוזה -והינו אומן מוביל ונציג במועצת העיריה. מטעם טירה-הגיעה גב’ אחלאס קשוע, מנכ”לית המתנ”ס. את העמותות יוזמות החיבור- יצגה אירית עצמון, (יו”ר עמותת “טוב יחד”). שתי העמותות השותפות המובילות את המהלך בטירה וברעננה -התחברו ונקראות “צועדים יחד”- וכוללות את עמותת “צועדים יחד לעתיד משותף”…

סיכום “אסיפה כללית” מיום 24.2

השתתפו 19 חברים א – אישור תוספת חברים  דויד דרורי יכין טופס להרשמה שיופץ בכלי התקשורת שלנו וטפסים להחתמה בפגישות הבאות. ב – הרחבת מספר חברי הועד המנהל  הוסכם שחברי הועד ופעילים מרכזיים אחרים של התנועה צריכים להסכים ולתמוך באמנת התנועה, עד היום חברי הועד היו: דרורי, סאלח ויוניש, סוכם לצרף לוועד את שלומית שיחור ועמיר מורן. עד לאסיפה הבאה לצרף עוד שתי נשים…