מהתקשורת

מתוך מקומון “שיחת העיר” בעיר בית שאן. פורסם בפברואר 2015
מקומון "שיחת העיר" 1

מקומון "שיחת העיר" 2