הנהלת פעילים

עמותת “צועדים יחד לעתיד משותף” נוסדה ע”י יעקב יוניש מקיבוץ בית השיטה  
בקץ 2014. העמותה מנוהלת באופן שוטף ע”י הנהלה של כארבעים וחמישה
אנשים מתוך כלל המשתתפים והפעילים במרחבי הפעילות השונים.

הנהלת הפעילים נפגשת אחת לחודש, בד”כ בקיבוץ שריד שליד עפולה, ומקיימת
דיון מסודר על כל הפעילויות שעל הפרק ועל תכנון פעילויות חדשות קדימה.

בסיום כל מפגש נשלח סיכום של הנושאים שנידונו במייל לכל רשימת התפוצה.

להלן קישורים לסיכומי מפגשי הנהלות הפעלים ע”פ תאריכיהם,
מהמאוחר ואחורה:

סיכום הנהלת פעילים 18.5.2015

סיכום הנהלת פעילים  13.4.2015

סיכום הנהלת פעילים, מרץ 2015

סיכום הנהלת פעילים 4.2.2015