unnamed (6)

שיח ועדות

המפגש האחרון בעמק יתקיים ביום ראשון 19.3 בשעה 19:00 .
בזאת סיימנו את חמשת המפגשים החשובים ,שעסקו בשיח והקשבה לנרטיבים הרגישים של כל חברה.

אין ספק שהעיסוק בנושא מקל ומשחרר לדון בנושאים המשותפים שעל הפרק של היום ומחר. זו הזדמנות להודות למנחות סוזי ופנינה, תודה לכן על המאמץ ועל ההצלחה לגבש קבוצה מתמידה .

ב 6.3 התחלנו מפגש נוסף בטירה, שבו השתתפו כ- 26 איש מטירה ומיישובי המרכז באזור, המנחים כאן הם סאאד תאלי ומיכל שיוביץ, גם הם מתנדבים מבוגרי ה”מכון הישראלי לאנליזה קבוצתית” – תודה לכם.
התגובות מהמפגש מאד טובות. אנו מתארגנים לקראת פתיחת קבוצה שלישית באזור מבשרת ,אבו גוש ,עין רפא ועין נקובא.