לוח אירועים

אנו מקיימים מפגשים, פרויקטים ואירועים מתגלגלים באופן קבוע כבסיס לפעילות העמותה.
אחת לחודש מתקיים כנס גדול בנושא רוחבי וכמה פעמים בשבוע מקיימים חוגי בית ומפגשי
הכרות, אמנות ושיח מסוגים שונים.
לחצו על תאריך ספציפי למידע מלא אודות כל אחד מהאירועים בלוח.

Loading… Loading…