אמנה

הרקע והדרך לניסוח אמנה זו:

במסגרת כמה מפגשים שהתקיימו לאורך כחצי שנה, גובשה אמנה חברתית המשקפת את הערכים והעקרונות לאורם מתנהלת תנועת “צועדים יחד לעתיד משותף”. 
נשמח אם 
תקדישו כמה דקות לקריאת האמנה ובסיום, במידה ואתם מזדהים עם תוכנה, תחתמו ע”י מילוי פרטיכם בטופס בתחתית הדף. תודה!

אמנת “צועדים יחד לעתיד משותף”:

אנו, בני כל המגזרים, העדות והדתות המרכיבים את החברה הישראלית, חותמים על אמנה זו, בקריאה לממשלת ישראל לאמץ מחדש וליישם את עקרונות מגילת העצמאות.

על-פי רוח מגילת היסוד של מדינתנו, אנו רואים בישראל מדינה יהודית, דמוקרטית ולכל אזרחיה ,מדינה השוקדת על קידום ופיתוח הארץ לטובת כל אזרחיה; מדינה המושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום, תוך שהיא מבטיחה שוויון זכויות לכל אזרחיה – בלי הבדל דת, גזע ומין, ומתוך מחויבות להבטיח את זכותם של כל מגזרי החברה לקיים את דתם, תרבותם ולשונם.

מתוך הרצון לחיי יחד בחברה המכבדת את השונה והיודעת לקבל את האחר, ומתוך כמיהה לכינונה של מדינה שכלל אזרחיה יוכלו לחוש גאים בשייכותם אליה, אנו משלבים ידיים לשינוי, ולצעידה לחיים משותפים באחווה, בידידות ובאמון הדדי.

אנו דורשים כי חילוקי הדעות בין רוב למיעוט ובין קבוצות באוכלוסייה ילובנו ללא כל אלימות לסוגיה, תוך כיבוד החוק והזכות לחופש הביטוי, כמצופה מחברה דמוקרטית.

במציאות חיינו כאן והיום, ולנוכח הקיטוב המקצין בין המגזרים, ובמיוחד בקרב מיעוט קיצוני משני המגזרים, אנו רואים חובה לחזק את הכוחות המתונים בחברה, ולהשמיע את קולו של הרוב הדומם בשני המגזרים – הקול שכמעט אינו נשמע עת עולים ומתגברים רעשי העויינות והשנאה. נפעל יחד לחיזוק הרוב המאמין בערכי הדמוקרטיה, ונשתדל להניעו להשמיע ברבים את עמדותיו ולחזק את השפעתו.

מדינת ישראל, מיום הקמתה, פתוחה לקיבוץ גלויות העם היהודי. בד בבד, היא נתבעת לכבד את עקרון שוויון הזכויות ומימוש החובות של כל אזרחיה.  אנחנו מתחייבים בזאת לפעול ככל יכולתנו, למימוש שאיפה זו הלכה למעשה, בכל תחומי החיים.

בצד מחויבות אישית זו שאנו נוטלים על עצמנו, אנו קוראים לממשלת ישראל לממש מדיניות מוצהרת, המגשימה בפועל וללא הטיה, החלת זכויות שוות לכל אזרח ישראלי, תוך מאבק חסר פשרות בכל גילוי של גזענות, הסתה ואלימות.

אנו קוראים לממשלת ישראל, ובמיוחד לשר החינוך,  בשיטתיות ובעקביות למען הנחלת ערכי כבוד הדדי, שיתוף פעולה וסובלנות בקרב כל הילדים הגדלים בישראל.

תנועת “צועדים יחד לעתיד משותף”, כתנועה חברתית ואזרחית, נפעל לקידום קיום משותף בין יהודים וערבים במדינת ישראל.

אנו נתמוך בהקמת מדינה פלשתינאית לצד מדינת ישראל, על בסיס הסכמות שיובילו לשלום, ביטחון, שגשוג וצמיחה לכולנו.

מלאו פרטיכם לחתימה על האמנה